Privacy en Cookie Statement

Persoonsgegevens

MonkeyMails vindt dat jij als gebruiker blij moet worden van onze dienstverlening en productkwaliteit. De gegevens die jij aan ons verstrekt zijn daarom bij ons in goede handen. MonkeyMails respecteert jouw privacy en verklaart je persoonsgegevens daarom zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. MonkeyMails zal jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door je persoonsgegevens op te geven via de website www.monkeymails.nl, ga je ermee akkoord dat MonkeyMails deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.
MonkeyMails, gevestigd aan Pasmaatweg 20, 7556 PH Hengelo (OV), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.monkeymails.nl, Pasmaatweg 20, 7556 PH Hengelo (OV), 074 – 3030 600

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MonkeyMails verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@monkeymails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MonkeyMails verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– MonkeyMails analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
MonkeyMails bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens werden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MonkeyMails verkoopt nooit persoonlijke gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om je eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen. MonkeyMails blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MonkeyMails gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
MonkeyMails gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Naast deze functionele cookies gebruiken we analytische cookies. Deze zetten we in om anoniem bezoekersgedrag te kunnen analyseren, en met de resultaten daarvan de MonkeyMails website en de MonkeyMails ontwerptool te kunnen optimaliseren.
We plaatsen géén Third Party Tracking-cookies. Functionele cookies worden daarentegen altijd geplaatst. Bij bezoek aan onze website kun je zelf bepalen of je de analytische cookies wilt toestaan of weigeren. Je kunt jouw keuze altijd ongedaan maken.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou aangewezen organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek naar info@monkeymails.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit uitsluitend ter bescherming van jouw privacy. MonkeyMails zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MonkeyMails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MonkeyMails vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@monkeymails.nl of via 074 – 3030 600.